La utilitat del color en el disseny gràfic

En aquests dies de canvis, molts són els negocis que han hagut de reinventar-se i donar una nova imatge, així com l’existència d’altres nous que han aparegut a causa de les circumstàncies actuals.

Per això, tal com vos hem comentat en anteriors ocasions, tindre una BONA IDENTITAT VISUAL és imprescindible per a donar una bona imatge als teus clients i al teu públic objectiu.

En aquest aspecte, entren en joc una gran quantitat d’elements: tipografia, logo… i colors.

Vos donarem una sèrie de recomanacions respecte a l’ús dels colors en el teu logo:

  • Si disposem els colors en gradació tonal del fosc al clar, ens farà sensació de profunditat
  • Per contra, si els disposem del clar al fosc, la sensació serà de volum
  • Els colors complementaris s’influeixen recíprocament, de manera que un mateix color, sobre diferents fons, ens semblarà diferent
  • Són colors oposats aquells que s’equilibren i intensifiquen mútuament (un color fred i un càlid, o un color primari i un compost, es complementen)
  • Els colors més lluminosos fan l’efecte d’avançar cap a l’observador
  • Els més foscos i els freds transmeten una sensació de reculada

Entre ells, el fons groc és el que produeix major sensació d’avanç.

Tots aquests efectes han de tindre’s en compte, ja que signifiquen una drecera cap als sentits del receptor dels missatges publicitaris.

El color, a més, té diferents aplicacions, distingint:

  1. Color denotatiu: atribuït a figures o imatges, com un atribut real d’elles
  2. Color connotatiu: el que més ens interessa perquè intervé la percepció que tenim dels colors
  3. Color esquemàtic: té a veure amb l’heràldica

El color és, amb freqüència, una part essencial de la identitat corporativa gràfica, fins al punt que és capaç de definir totalment a una marca.

En Nous Tractes t’ajudem i recomanem a triar tots els elements més adequats al teu negoci. Consulta’ns!

Diana Gimeno, redacció i marketing de Nous Tractes