Marca i estratègia

Construcció de la Marca

L’objectiu de la marca és reflectir aqueix valor afegit de l’organització i aconseguir que la societat s’identifique amb ella. Per a això, cal realitzar una estratègia de marca que transmeta els valors diferencials de l’organització en coherència amb els seus objectius de negoci. La creació del nom de la marca sempre ha d’anar alineada a la cultura del negoci. Ha de ser una paraula que constituïsca la identitat verbal de la marca i que concentre un conjunt de valors en una sola paraula. Després, haurem de crear un disseny de marca, el “logo”, amb l’objectiu que l’organització parle el mateix llenguatge de marca. Cal pensar molt bé quin tipus de logo representa la imatge de la nostra empresa, i crear diferents suports gràfics, físics i digitals que han de vetlar per identitat corporativa amb l’objectiu de transmetre els valors de la marca.

Una vegada realitzat tot aquest treball, l’important serà donar a conéixer la nostra marca, projectar una imatge corporativa favorable a tots els públics objectius, a través del disseny, desenvolupament i implementació d’estratègies efectives de comunicació. L’important és aconseguir una imatge positiva i un reconeixement en la societat. Per a això hem de difondre totes les accions de comunicació tant a escala periodística com publicitària per a transmetre una bona imatge. Així com la creació d’una pàgina web, posicionament en cercadors i creació de xarxes socials, i així millorar la visibilitat de la nostra empresa en el món digital.

D’altra banda, les xarxes socials, són plataformes de comunicació online que servixen per a interactuar amb els nostres potencials clients d’una manera instantània. Però hem de tindre molt clar les accions que emprenem en la xarxa, la valoració de la nostra marca és molt important. La comunicació online és vital per a aconseguir una bona reputació digital.

Control i seguiment

Una vegada realitzat el llançament de la marca, és necessari controlar i realitzar un seguiment de com s’ha desenvolupat l’estratègia de marca i mesurar l’impacte generat amb les accions empreses. Aquesta avaluació permet vetlar per la millora de les accions i consecució dels objectius.