Com pot aportar valor a la seua empresa amb el desenvolupament de marca?

En la actualidad, las marcas aportan valor a la actividad comercial. ¿Por

En l’actualitat, les marques aporten valor a l’activitat comercial. Per què aleshores les empreses continuen concedint tan poca atenció al desenvolupament del valor que comporta la marca per als seus productes i serveis?

Molts empresaris encara no entenen que la imatge de marca representa un instrument poderós per a promocionar i comercialitzar els seus productes o potser s’equivoquen en pensar que està reservada només a grans empreses. El desenvolupament de la imatge de marca està perfectament a l’abast de les petites i mitjanes empreses. Requerix temps, esforç i dedicació, i per descomptat alguns recursos financers, però no tants com caldria esperar, a més la marca constituïx el nexe central de comunicació entre l’empresa i els consumidors.


D’altra banda, el desenvolupament de la imatge de marca ha de desenvolupar-se paral·lelament a l’activitat comercial, i l’estratègia de marques ha de constituir part integrant de tot pla de negocis.

El concepte de marca ens recorda que crear i protegir una marca registrada o un disseny no és una fi en si mateix, si bé és cert que és important, una imatge de marca eficaç, és la que denota una determinada qualitat i la que a la llarga, atrau i fomenta la lleialtat del nostre client.

És necessari transmetre i comunicar la nostra imatge, mitjançant publicitat. Recordar, comptar sempre amb el desenvolupament de la marca en el nostre poder, i els arxius d’arts finals generats per a publicitat, això és molt important per a generar una bona imatge d’empresa.

La imatge de marca representa el cor i l’ànima de l’empresa; per això, és essencial considerar-la un assumpte prioritari.

Les marques registrades, els dissenys industrials i altres objectes de protecció per propietat intel·lectual poden ser poderosos instruments per a aportar valor a la seua empresa. Ara bé, no estaran a l’altura d’aqueixes expectatives si no s’utilitzen dinàmicament i amb imaginació. Han de transformar-se de conceptes merament jurídics i drets executoris, en actius comercialment valuosos, i això s’aconseguix, abans de res, transformant-los en instruments que creen i desenvolupen un valor de marca per a l’empresa.