Quina imatge dóna la meua empresa?

Igual que quan parlem d’imatge personal, en moltes ocasions la idea que tenim, se centra massa en l’aparença o l’estètica. La imatge personal comença en un descobriment de nosaltres mateixos. Això podem aplicar-ho també a la nostra empresa. Hem d’oferir una imatge amb una base, forta, senzilla i clara que ens represente.

Com crear o renovar la nostra imatge de marca?

El punt bàsic de tota estratègia de mercat és la “Construcció de la Marca”, més que simplement oferir els nostres productes i serveis, necessitem ser percebuts almenys com una “opció”; per a això és imprescindible treballar en alguna cosa que es diu “Imatge Corporativa”. La Imatge Corporativa està molt lluny de ser només el “logo”. El terme imatge es referix a la “imatge mental” que es crea sobre la nostra proposta comercial. I que ha de contrastar amb la “identitat corporativa”.

La base de la identitat corporativa és el lema, que permetrà a la companyia col·locar-se visualment al costat dels seus competidors i aparéixer com el proveïdor més professional i atractiu dins del seu sector. Haurà de ‘parlar’ de la filosofia de l’empresa, competitivitat, de la seua implantació en el món empresarial, una imatge familiar, pròxima i recordable. En aquest sentit, el disseny gràfic serà el que jugue un paper decisiu per a definir una marca.

La importància del logotip

El logotipo es la base de la imagen corporativa, y para su diseño hay que:

  • Fer un estudi previ de la marca.
  • Acordar amb el client quina imatge vol donar de la marca.
  • Buscar icones i conceptes que reflectixen l’activitat de la marca.
  • Dissenyar múltiples esbossos i debatre’ls.
  • Adaptar el logo a possibles necessitats futures.

Com potenciar la imatge corporativa

Per a potenciar la imatge corporativa d’una companyia, cal tindre en compte, a més del disseny del seu logo, la seua documentació representativa. Aquest tipus de projectes normalment inclouen, publicitat, papereria bàsica, embalatge, vehicles comercials, marxandatge, etc. Tot aquest treball haurem de recollir-lo en el Manual d’Identitat Corporativa, d’ell parlarem en pròxims lliuraments.