Com millorar la publicitat de la teua empresa

El disseny de la teua publicitat

Per més informació que introduïsques en la teua publicitat no serà sempre més eficaç. Hem d’intentar resumir la informació i plasmar un missatge més directe, a vegades massa elements gràfics distrauen de la informació important.

El disseny ha d’estar equilibrat. Ha d’existir una jerarquia entre espais lliures, text i imatges, de manera que l’ull humà siga capaç d’assimilar el missatge.

Tingues sempre en compte que els espais en blanc són fonamentals, no es tracta de cobrir tota una fulla amb informació, es tracta que el teu client entenga de manera senzilla allò que tu li vols transmetre.

Els textos i imatges sempre hauran de ser grans i els textos han de llegir-se sense dificultat. Però no abuses de les majúscules per als destacats, només per a la informació que siga més rellevant. L’objectiu de tot disseny és comunicar un missatge de manera clara, les imatges ajuden molt a comunicar, una bona infografia farà molt pel teu disseny. Encara que sempre convé que la imatge reforce al missatge i no a l’inrevés.

Una bona imatge de marca implica que tots els dissenys han de mantenir una identitat pròpia: mateixos colors, mateixes tipografies, etc.

On i com dirigir tu publicitat

En primer lloc, has d’analitzar el públic al qual et dirigixes, és important tindre clar el tipus de clients. Val la pena que crees una pàgina en Facebook dins de la campanya promocional de l’empresa, s’ha de fomentar la comunicació i el diàleg entre l’empresa i els clients a través d’aquesta xarxa social.

És molt important millorar el marketing de la teua empresa, però una campanya de marketing no ho és tot, s’ha d’oferir una bona relació qualitat preu sobre la base del producte. També és essencial millorar l’atenció al client perquè així, siguen els mateixos clients els qui en quedar satisfets tornen i recomanen l’empresa.

D’altra banda, és possible promocionar una empresa a través de diferents mitjans: mailings, presentacions en fires, escriure articles i anuncis en revistes especialitzades en funció de l’àrea empresarial.

Finalment, per a millorar una campanya de marketing és essencial analitzar els resultats una vegada realitzada i veure si el balanç ha sigut positiu o negatiu.